Κοινωνικά Τιμολόγια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Mε την υπ’ αριθ. 2/2021 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΜ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 7/2021 ΑΔΣ του Δήμου Μεσσήνης, διαμορφώθηκε η νέα κοινωνική πολιτική της επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους και τρίτεκνους ισχύει έκπτωση 30% επί της κατανάλωσης νερού με την προϋπόθεση ότι έχουν εισόδημα μέχρι 20.000€ (όπως αποδεικνύεται από τη προσκόμιση της τελευταίας φορολογικής τους δήλωσης) και εφ’ όσον έχουν ανήλικα τέκνα (έως 18 ετών) ή 24 ετών τα οποία σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή μεταλυκειακής εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από το ελληνικό κράτος ή 28 ετών και είναι άνεργα (όπως αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα της Δ.ΥΠ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ.).

Η ίδια έκπτωση ισχύει και για ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (όπως αποδεικνύεται από την ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α.) με την προϋπόθεση ότι έχουν εισόδημα μέχρι 20.000€ (όπως αποδεικνύεται από τη προσκόμιση της τελευταίας φορολογικής τους δήλωσης) καθώς και για απόρους (όπως ορίζονται από το νόμο και αποδεικνύονται από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας).

Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέτουν στην υπηρεσία κάθε χρόνο τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε όπως εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο.

Με σεβασμό στον πολίτη και στο περιβάλλον.!

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑΜ

Κατεβάστε τα απαραίτητα έντυπα που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν τη ΔΕΥΑΜ, σε μορφή doc και στείλτε τα άμεσα στην υπηρεσία μας.

Χρήσιμα Έντυπα

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design