Πολιτική Απορρήτου

 

Cookies

 

 Η “Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης” χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Το χρονικό διάστημα που αποθηκεύονται τα cookies είναι ένας μήνας. Εάν δεν επιθυμείτε κατά την επίσκεψη σας να αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευση τους.

 

 Log files

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψη σας στο deyamessinis.gr δημιουργούνται log files τα οποία καταγράφουν την IP διεύθυνση, τον τύπο του περιηγητή (browser), τον ISP, τον χρόνο που διαρκεί μια επίσκεψη στον ιστότοπο, καθώς και τις κινήσεις που κάνει ο επισκέπτης κατά την διάρκεια της παραμονής του στην ιστοσελίδα.  Ο στόχος αυτής της καταγραφής είναι η δημιουργία αναφορών για την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας για μια ακόμη πιο εύχρηστη και λειτουργική εμπειρία. Πληροφορίες τέτοιου τύπου δεν σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη.

 

 Links

 

Η ιστοσελίδα περιέχει links σε σελίδες τρίτων. H “Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης” δεν είναι υπεύθυνη για την privacy policy άλλων ιστοσελίδων. Θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά τις δικές τους πολιτικές απορρήτου πριν δώσετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία.

 

Προσωπικά δεδομένα χρηστών που επικοινωνουν με την Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης

 

Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή ζητήσετε πληροφορίες μέσω email από την “Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης”, θα χρειαστεί να μας παράσχετε προσωπικά σας στοιχεία. Τέτοια στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο σας, όνομα εταιρίας, διεύθυνση, αριθμούς fax και τηλεφώνου, email κλπ. Τα στοιχεία αυτά θα συλλεχθούν μόνο με την συγκατάθεση σας και θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία του ερωτήματος ή αιτήματος σας. Επίσης ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, αν ζητηθεί, για τη συμμόρφωση με νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις. Με την ολοκλήρωση της απάντησης του ερωτήματος σας ή του αιτήματος σας τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

 

Προσωπικά δεδομένα πελατών της “Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης”

 

Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η “Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης” για τους πελάτες της που είναι φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιώτες) ή νομικά πρόσωπα και τα οποία για λόγους συντομίας θα ορίζονται ως ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ είναι τα εξής:

Όνομα και Επώνυμο, Αντικείμενο εργασιών, Τηλέφωνο, Email, ΑΦΜ, ΔΟΥ

 

Χρόνος διατήρησης των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ διατηρούνται για μία 10ετία όπως επιτάσσει η φορολογική νομοθεσία.

 

Λόγος διατήρησης των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ διατηρούνται για φορολογικούς λόγους.

 

Επεξεργασία ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ δεν υπόκεινται σε καμία επεξεργασία, εκτός απο εκείνες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της εταιρείας και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται, μέσω της ιστοσελίδας, βάσει αυτού.
H χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης υπηρεσιών της ιστοσελίδας, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας.
Για στοιχεία περιεχομένου της ιστοσελίδας που παρέχονται και μεταφορτώνονται (download) τοπικά σε προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) από τον χρήστη, η εταιρεία παραχωρεί δικαίωμα μόνο για «ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.
Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή περιεχομένου της ιστοσελίδας, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο περιεχόμενο είναι ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου ή μέσω άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

 Effective date

 

 Η τελευταία επικαιροποίηση της παρούσας “πολιτικής απορρήτου” πραγματοποιήθηκε στις 31 Aυγούστου 2022, προκειμένου να συνάδει με το GDPR.

 © 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design