Έντυπα / Διαδικασίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Για νέα οικοδομή ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε

 •      Σύμβαση παροχής νερού (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με θεώρηση – έγκριση απο την πολεοδομία για οριστική υδροδότηση.

Για κτίσμα πρίν το 1955

 •      Σύμβαση παροχής νερού (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Βεβαίωση απο το δήμο για την παλαιότητα του κτίσματος και υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ακινήτου
 •      Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 εφορίας
 •      Απόδειξη ΔΕΗ οικιακής παροχής
 •      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του τρόπου αποχέτευσης του ακινήτου.

Για οικόπεδα – κτήματα

 •      Σύμβαση παροχής νερού (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 εφορίας
 •      Απόδειξη ΔΕΗ οικιακής παροχής
 •      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη χρήση του νερού και την κατάσταση του οικοπέδου – κτήματος

Ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο: α) ΑΜΕΑ β) πολυτεκνία γ) ένδεια

 •      Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο το Δήμο
 •      Πιστοποιητικό αναπηρίας απο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, που δηλώνει το ποσοστό αναπηρίας
 •      Υ/Δ για μόνιμη κατοικία
 •      Βεβαίωση ένδειας απο το Δήμο

Επανασύνδεση Υδροδότησης

 •      Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ

Μεταφορά – Αντικατάσταση – Ανύψωση ή Καταβίβαση παροχής

 •      Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο στην υπηρεσία)
 •      Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί απο την υπηρεσία

Διακοπή Υδροδότησης

 •      Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Εξοφλητικός λογαριασμός

Μεταβολή στοιχείων καταναλωτή

 •      Υπεύθυνη δήλωση – αίτηση (χορηγείται απο την υπηρεσία)
 •      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 •      Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (για ενοικιαστή)

Μείωση λογαριασμού

 •      Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο στην υπηρεσία)
 •      Απόδειξη παροχής υπηρεσιών (στην περίπτωση αφανούς διαρροής)
 •      Υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού που επισκεύασε τη βλάβη (στην περίπτωση αφανούς διαρροής)
 •      Για την εξακρίβωση υπόγειας αφανούς διαρροής, σας επισκέπτεται αρμόδιος υπάλληλος της εταιρίας μας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑΜ

Κατεβάστε τα απαραίτητα έντυπα που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν τη ΔΕΥΑΜ, σε μορφή doc και στείλτε τα άμεσα στην υπηρεσία μας.

Χρήσιμα Έντυπα

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design