Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης

Το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης». είναι συνολικού προυπολογισμού 7.067.000,00 € και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ‘’ΘΗΣΕΑΣ’’ και το ΕΣΠΑ.

Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκε η ανόρυξη μίας επιπλέον γεώτρησης στις πηγές Αγίου Παύλου η οποία μαζί με τις δύο υφιστάμενες που εξοπλίζονται κατάλληλα αντλούν νερό από την πηγή σε νέο αντλιοστάσιο που κατασκευάστηκε κοντά σε αυτήν.

Από το αντλιοστάσιο της πηγής αντλείται νερό προς κορυφή παρακείμενου λόφου πλησίον του οικισμού Μάνεση στον οποίο κατασκευάζεται δεξαμενή κορυφής αποθήκευσης νερού όγκου 600m3 με υψόμετρο εδάφους +227μ.

Από την δεξαμενή κορυφής ξεκινά αγωγός ο οποίος επιστρέφει στην πηγή και συνδέεται πάνω σε κλειστό βρόγχο δικτύου μεταφοράς νερού. Ο βρόγχος αυτός διέρχεται μέσα από ασφαλτόδρομους – τσιμεντόδρομους και χωματόδρομους και τροφοδοτεί τις κατά τόπους δεξαμενές των οικισμών. Ο παραπάνω βρόγχος έχει μήκος περίπου 42 km (PE 110- PE 400 )και έχει μελετηθεί και διαστασιολογηθεί να εξυπηρετεί τα δημογραφικά στοιχεία των οικισμών ανηγμένα στο έτος 2045, και επιπλέον τα πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων σε νερό.


Το έργο επίλυσε σοβαρά προβλήματα υδροδότησης της Μεσσήνης, καθώς και των ΤΚ Ανάληψης, Αβραμιού, Καρτερολίου, Λευκοχώρας, Λυκοτράφου, Μάδαινας, Μαυροματίου, Πιλαλίστρας, Σπιταλίου, Πιπερίτσας, Πολυλόφου, Τριόδου που αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα που άπτονται της ανεπαρκούς λειτουργίας των τροφοδοτικών αγωγών εξ αιτίας της παλαιότητας των δικτύων, κακής κατασκευής, ξεπερασμένων υλικών, δυσπρόσιτων χαράξεων, εμφράξεων από άλατα και μικρών διατομών για την κάλυψη των σημερινών υδρευτικών αναγκών που διογκώνονται την θερινή περίοδο

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
previous arrow
next arrow
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design