Συμβουλές – Εξοικονόμηση Νερού

01

Συχνές Ερωτήσεις

Στη Δ.Ε. Μεσσήνης εκδίδονται 4 λογαριασμοί (ανά τρίμηνο), ενώ στις Δ.Ε. Αίπειας, Ανδρούσας, Αριστομένη, Βουφράδος, Ιθώμης, Πεταλιδίου και Τρικόρφου εκδίδονται 2 λογαριασμοί (ανά εξάμηνο).

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. αποστέλλει όλους τους λογαριασμούς μέσω ΕΛ.ΤΑ. και δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιουδήποτε λογαριασμού. Πρέπει όμως να ενημερώνεται την υπηρεσία για κάθε αλλαγή διεύθυνση, ιδιοκτήτη, ενοικιαστή και γενικά οποιουδήποτε στοιχείου.

Συνήθως οφείλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Καθυστερημένη πληρωμή του προηγούμενου λογαριασμού
Πολλοί καταναλωτές συνηθίζουν να εξοφλούν τον λογαριασμό τους αρκετό διάστημα μετά την ημερομηνία λήξης του. Ο επόμενος λοιπόν λογαριασμός πιθανόν να εκδοθεί πριν την καθυστερημένη πληρωμή του προηγούμενου λογαριασμού και κατά συνέπεια να εμφανίζει υπόλοιπο. Κατά την διαδικασία εξόφλησης στο ταμείο όμως, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, διότι εκεί θα εμφανίζεται το πραγματικό υπόλοιπο και όχι πιθανόν αυτό που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού.

Υπερβολική Κατανάλωση
Αρχικά ελέγχουμε ότι το υδρόμετρο το οποίο, μετράμε και στο οποίο αναφερόμαστε, είναι πράγματι το δικό μας. (μέθοδος εντοπισμού: γυρνάμε τον διακόπτη (βάνα) δίπλα στη υδρόμετρο, κάθετα προς την σωλήνα και ελέγχουμε ότι πράγματι δεν έχουμε ροή νερού στο σπίτι ή στο διαμέρισμά μας).

Ελέγχουμε για πιθανή διαρροή (μέθοδος εντοπισμού: κλείνουμε όλες τις βρύσες στο σπίτι ή στο διαμέρισμά μας και ελέγχουμε εάν γυρίζουν οι μετρητές (φτερωτή) του υδρομέτρου μας) . Αν υπάρχει αφανής διαρροή υποβάλλουμε ένσταση στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και επισκευάζουμε με δικό μας υδραυλικό την ζημιά.

Συνήθως το 60% των περιπτώσεων διαρροών, οφείλεται στο καζανάκι της τουαλέτας.

Σε κάθε περίπτωση ,ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού του, αφού πρώτα ο ίδιος έχει ελέγξει την ένδειξη του υδρομέτρου. Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται το υδρόμετρο από αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και αν διαπιστωθεί λάθος και ακολουθείται διαδικασία διόρθωσης.

Φροντίστε να πληρώνετε το λογαριασμό σας στην καθορισμένη ημερομηνία, για να αποφύγετε την διακοπή νερού και τα σχετικά τέλη επανασύνδεσης. Επισημαίνεται ότι μετά την αναγραφόμενη λήξη προθεσμίας του λογαριασμού ,αυτός επιβαρύνεται με προσαυξήσεις

Συνιστάται στους ιδιοκτήτες ακινήτων , να φροντίζουν ώστε, οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν, πριν αποχωρήσουν από το ακίνητο, τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερού. Και τούτο διότι, βάση του Κανονισμού Ύδρευσης, τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και για κάθε είδους οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρων έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου.

Καταρχάς σύμφωνα με τιν κανονισμό ύδρευση φροντίζουμε τα υδρόμετρά μας να είναι καθαρά για να είναι ευανάγνωστες οι ενδείξεις τους και όσο είναι δυνατόν ο χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένα να είναι προσβάσιμος από τον υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Σε κάθε περίπτωση τα υδρόμετρα θα πρέπει να βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών.

Κάθε ακίνητο, που κάνει χρήση ύδρευσης και αποχέτευσης, υποχρεούται να έχει τη δική του παροχή και το δικό του υδρόμετρο. Στην περίπτωση που δύο ακίνητα εξυπηρετούνται από το ίδιο υδρόμετρο, θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα αίτηση νέας σύνδεσης, ώστε να τοποθετηθεί και δεύτερο υδρόμετρο, για να ανεξαρτητοποιηθεί η κατανάλωση του ενός από το άλλο ακίνητο.

Το νερό που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είναι πολύ καλής ποιότητας, ασφαλές για την υγεία και πόσιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πρέπει να γεμίσουμε ένα ποτήρι με νερό, να το αφήσουμε να ηρεμήσει 10 λεπτά της ώρας και να το παρατηρήσουμε. Αν το νερό γίνει διαυγές και δεν έχουν κατασταλάξει στερεά σωματίδια ή ιζήματα τότε η θολότητα οφείλεται σε αέρα παγιδευμένο στο δίκτυο και δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί σε αυτήν την περίπτωση το νερό είναι πόσιμο. Αν το νερό παραμένει θολό ή έχουν κατασταλάξει ιζήματα, τότε το νερό πιθανώς δεν είναι πόσιμο και πρέπει αμέσως να ειδοποιηθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Λαθραία υδροληψία έχουμε όταν επιδιώκεται η λήψη ποσοτήτων νερού χωρίς την καταγραφή των καταναλώσεων από τον μετρητή (π.χ. τοποθέτηση ενωτικού χωρίς μετρητή, αντίστροφη τοποθέτηση μετρητή κλπ.). Οι επιπτώσεις για τον παρανομούντα είναι ποινικές (άρθρο 372 Π.Κ.) και οικονομικές και καθορίζονται από τον Κανονισμό Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Αναμφισβήτητα το νερό ανήκει σε όλους και δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι ένα ελεύθερο αγαθό, αφού η φύση μας το προσφέρει δωρεάν. Η άντλησή του όμως, η αποθήκευσή του στις δεξαμενές, η μεταφορά του, οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την προστασία του, η φροντίδα για τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή του στα δίκτυα, καθώς και η διανομή του έχουν πολύ υψηλό κόστος. Γι’ αυτό το λόγο το νερό έχει τιμή και πωλείται.

Σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης η σύνδεση με το δίκτυο αστικών λυμάτων είναι υποχρεωτική, για τα ακίνητα οποία βρίσκονται πλησίον αγωγού αποχέτευσης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. έχει το δικαίωμα να προβαίνει στη διακοπή της σύνδεσης της παροχής νερού στο υδροδοτούμενο ακίνητο, εκείνου που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και αρνείται να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων .Η διακοπή γίνεται μετά από γραπτή ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου και την πάροδο της προθεσμίας που έχει δοθεί.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.

Για να αποφύγετε οσμές από το δίκτυο πρέπει να τοποθετήσετε μηχανοσίφωνα μετά το φρεάτιο επίσκεψης

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ειδοποιήσετε τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για να προβεί σε απόφραξη του δικτύου, στη συνέχεια όμως θα πρέπει να τοποθετήσετε στην υδραυλική εγκατάσταση αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Συνίσταται τέλος για την αποφυγή φραξίματος ,να μην πετάτε στην αποχέτευση διάφορα αντικείμενα όπως π.χ. χαρτιά, πάνες ,στουπιά κλπ.

Απαγορεύεται η σύνδεση των όμβριων υδάτων με το δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων.

02

Συμβουλές για εξοικονόμηση νερού

Επισκευές

Διορθώνετε αμέσως τις βρύσες που στάζουν , τα καζανάκια που τρέχουν και γενικά όλες τις διαρροές που εντοπίζετε στις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις, γιατί προκαλούν τεράστια σπατάλη νερού.

Πότισμα

Ποτίζετε τα φυτά και τα λουλούδια του μπαλκονιού σας με ποτιστήρι, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα , που η εξάτμιση είναι περιορισμένη και απαιτείται λιγότερη ποσότητα νερού.

Πλύσιμο

Πλύνετε το αυτοκίνητό σας με σφουγγάρι και κουβά αντί με λάστιχο.

Καθαριότητα

Καθαρίζετε τις αυλές, βεράντες, μπαλκόνια, πεζοδρόμια και γενικά όλους τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας με σκούπισμα και σφουγγάρισμα, χωρίς να χρησιμοποιείτε λάστιχο.

Οικονομία στο καζανάκι

Τοποθετήστε μέσα στο καζανάκι μια πλαστική σακούλα γεμάτη νερό ή ένα τούβλο, ώστε να περιοριστεί η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για την έκπλυση. Εναλλακτικά, ρυθμίστε το φλοτέρ στο καζανάκι.

Ντούς

Προτιμήστε το ντους αντί να γεμίζετε με νερό τη μπανιέρα σας. Η εξοικονόμηση του νερού θα είναι μεγάλη και ο λογαριασμός σας χαμηλότερος.

Βρύση

Μην αφήνετε τη βρύση ανοικτή όταν πλένετε τα πιάτα, όταν ξυρίζεστε ή όταν πλένετε τα δόντια σας. Έτσι, χάνεται νερό αδικαιολόγητα.

Πλυντήριo

Χρησιμοποιείτε τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων όταν είναι γεμάτα και ρυθμίστε τα στο πιο οικονομικό πρόγραμμα.

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design