Υποβολή Μέτρησης

Καταχώρηση ένδειξης υδρομέτρου


Εφόσον δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση στους λήπτες ενδείξεων (π.χ. λόγω απουσίας των ιδιοκτητών), μπορείτε να καταχωρήσετε την ένδειξη του υδρομέτρου σας ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας, συμπληρώνοντας την φόρμα «Καταχώρηση Ένδειξης» και επισυνάπτοντας φωτογραφία του υδρομέτρου σας με την καταγεγραμμένη ένδειξη.

    Στοιχεία Επικοινωνίας

    Οδός / οικισμός*

    Στοιχεία Παροχής    © 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

    Web Design