Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης ταυτισμένη με το πνεύμα των πράξεων παρά των λόγων της θα ήταν η τελευταία η οποία θα αποφάσιζε την προβολή του έργου της με αυταρέσκεια μέσα απο μια ιστοσελίδα . Όμως η ανάγκη για δυναμική επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών μας υποχρέωσε στην δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας . Εδώ παρουσιάζεται το έργο που πραγματοποιήθηκε από τον χρόνο σύστασής της και οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες μας. Κατ’ ουσίαν όμως η δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας υπαγορεύεται από την ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ καταναλωτών και επιχείρησης και στοχεύει στην ακόμα καλύτερη εξυπηρέτησή τους, στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κατανόηση από μέρους των καταναλωτών των δυσκολιών και των προβλημάτων που υπάρχουν.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είναι μια επιχείρηση ,η οποία πέραν των άλλων θα πρέπει να ζεύξει αρμονικά το επιχειρησιακό της μοντέλο με το κοινωφελή χαρακτήρα της και όλο αυτό θα πρέπει να γίνει με φόντο το διάφανο χρυσό, το νερό.Σε ένα περιβάλλον όπου όλα αλλάζουν με επιταχυνόμενους ρυθμούς, προβάλλει σήμερα περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα εξασφαλίζουν την επάρκεια και την καταλληλότητα του νερού, της βασικής πηγής ζωής,τόσο στις μέρες μας όσο και στο μέλλον με την κατάλληλη προστασία των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. από την ίδρυση της και την έναρξη της λειτουργία της το 2000 έχει να επιλύσει αρκετά προβλήματα στα οποία σημειωτέον ήρθαν να προστεθούν και αυτά των Τοπικών Κοινοτήτων με την επέκταση της ΔΕΥΑΜ στον Καλλικρατικό Δήμο Μεσσήνης το 2015 .Γίνονται συνεχώς προσπάθειες από όλο το προσωπικό ώστε με σεβασμό καυ υπευθυνότητα προς τους Πελάτες μας , να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες και να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις μας , τόσο στο τομέα της ύδρευσης,της άρδευσης ,καθώς και στον τομέα της αποχέτευσης.

Στόχος μας είναι να διαχειριστούμε τη ζήτηση του νερού αντί να προσαρμόζουμε κάθε φορά την προσφορά στη ζήτηση του νερού,πράγμα περιβαλλοντικά αδιέξοδο και ζημιογόνο οικονομικά προσπαθούμε καθημερινά να προβλέψουμε τις ανάγκες των πολιτών μας και να επιλύσουμε τα προβλήματα ακολουθώντας τον αέρα της δημιουργίας,της προοπτικής και του μέλλοντος.Επιλέγουμε να διαχειριστούμε το σύστημα χωρίς φόβο ,αλλά με όραμα και μέθοδο.

Χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες και χωρίς να επαναπαυόμαστε,πιστεύουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. παρά το μικρό χρόνο λειτουργίας ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και τείνει να καταξιωθεί στα μάτια των πολιτών του Δήμου Μεσσήνης.Αγωνία όλων μας και στόχος μας είναι η βελτιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των περιορισμένων υδατικών πόρων και η λειτουργία δικτύων αποχέτευσης σε όλο το Δήμο. Είναι ανάγκη να υπάρξει ευαισθητοποίηση στο σημαντικό θέμα της οικονομίας του νερού και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι το νερό δεν είναι αρκετό για να το σπαταλάμε.

Με μικρούς, καθημερινούς και απλούς τρόπους εξοικονόμησης συμβάλλουμε ουσιαστικά και υπεύθυνα στην άμβλυνση του προβλήματος της λειψυδρίας με σεβασμό στο περιβάλλον εξασφαλίζοντας τη ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της περιοχής μας.

Έχουμε δύσκολο και κρίσιμο έργο μπροστά μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις με ενθουσιασμό. εποικοδομητικές αλλαγές με νέες ιδέες , δημιουργικότητα, συλλογικότητα, και βέλτιστες πρακτικές.. Χρειαζόμαστε λύσεις για κάθε πρόβλημα και όχι προβλήματα για κάθε λύση..

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου για τις συνεχείς τους προσπάθειες να κρατήσουν την επιχείρηση σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας και να λειτουργούν 24 ώρες το 24 ώρο με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών μας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο τέλος, όλοι θα κριθούμε από το αποτέλεσμα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΛΕΜΠΕΣΗΣ

Αριστοτέλης ερωτηθείς που κατοικούσιν αι Μούσαι, έφη: <<Εν ταις ψυχαίς των φιλοπόνων >>

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design