Αποχέτευση Μεσσήνης

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Γενικά στοιχεία διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης

Η αποχέτευση ομβρίων αρχικώς και των λυμάτων στην συνέχεια, αποτέλεσε για αρκετές δεκαετίες και παραμένει και σήμερα, τόσον πρόβλημα δημόσιας υγείας για τον Δήμο Μεσσήνης και το ευρύτερο περιβάλλον, όσο και καθοριστικό παράγοντα κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξής του.
Η κρισιμότητα του προβλήματος οδήγησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 στην αναζήτηση λύσεων και οριστικώς εκφράστηκε στην από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος με την όμορη πόλη της Καλαμάτας, θεωρούμενες οι δύο πόλεις ως ενιαία οικιστική ενότητα.
Με βάση την υπ’αρ. 7576700/79 και την εν συνεχεία Τ.Υ./7107 / 4372/83 – Δ.Τ.Υ.Ν. Μεσσηνίας – οριστική μελέτη ολοκληρώθηκαν οι κοινές εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού – οι συλλεκτήριοι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων στον Β.Κ. και τμήματα αγωγών του 2/ντος δικτύου στο εσωτερικότωνδύοπόλεων.
Από το 1985,έτος έναρξης εκτέλεσης των έργων αποχέτευσης του Δήμου Μεσσήμης μέχρι το 1993 που ουσιαστικά σταμάτησαν τα έργα λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων, ο Δήμος είχε ολοκληρώσει την κατασκευή :
-τον εξωτερικό αγωγό σύνδεσης με τον βιολογικό καθαρισμό
-το 1/3 του 2/ντος (εσωτερικού) δικτύου λυμάτων της πόλεως.
-Επίσης τα ¾ περίπου του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.
Ταυτόχρονα με την από 23-7-93 προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την ΔΕΥΑ Καλαμάτας,από τα τέλη του 1995 ήδη , το μεγαλύτερο μέρος των αστικών λυμάτων, από το εσωτερικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί, διοχετεύονται προς επεξεργασία στις εγκαταστασεις του Β.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων του Δήμου Μεσσήνης έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Α) ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ

α) Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στον Β.Κ
Μήκος: 5.400 μ (5000 μ.μ. φυσική ροή -400μ.μ. καταθλιπτικός)
έχει αποπερατωθεί και λειτουργεί

β) Αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων στα Α όρια της πόλης :
έχει αποπερατωθεί και λειτουργεί

γ)Δευτερεύον-εσωτερικό δίκτυο πόλης :
Συνολικό μήκος : 50.000μ.μ. αγωγών Φ 200, -250 ο400 – 500
έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί

Αποχέτευση Μεσσήνης
Αποχέτευση Μεσσήνης
Αποχέτευση Αιπείας
Αποχέτευση Αιπείας
Αποχέτευση Πεταλιδίου
Αποχέτευση Πεταλιδίου
Βιόκα Αβραμίου Λευκοχώρας
Βιο.κα Αβραμίου Λευκοχώρας
previous arrow
next arrow
 Αποχέτευση Μεσσήνης
Αποχέτευση Αιπείας
Αποχέτευση Πεταλιδίου
Βιόκα Αβραμίου Λευκοχώρας
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design