Η ευθύνη της διαχείρισης του νερού είναι υπόθεση όλων μας

01

Κανονισμός ύδρευσης

Κυρίαρχο μέλημα της Δ.Ε.Υ.Α Μεσσήνης, είναι η κάλυψη όλων των αναγκών υδροδότησης του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης.

Μέσα απο την συνεχή εξέλιξη, η Δ.Ε.Υ.Α Μεσσήνης διαθέτει και την τεχνογνωσία, αλλά και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άριστα στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος αφορά τον τομέα της ύδρευσης.

Νέες υποδομές, η χρήση τελευταίας τεχνολογίας, η συσσωρευμένη εμπειρία, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η υπευθυνότητα εγγυώνται υψηλά επίπεδα παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης.

Gym
Αιτήσεις - δικαιολογητικά
.
.
.
.
.
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design