Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της ΔΚ Μεσσήνης

Το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της ΔΚ Μεσσήνης». είναι συνολικού προυπολογισμού 2.893.000,00 € και χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Η πρόταση αφορά στην αντικατάσταση αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Μεσσήνης και αντικατάσταση του αγωγού τροφοδοσίας της παραλιακής ζώνης, ώστε το δίκτυο να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές και στις μελλοντικές υδρευτικές ανάγκες της υψηλής ζώνης της πόλης και στις λειτουργικές απαιτήσεις του.

Στην παρούσα πρόταση θα αντικατασταθεί το τμήμα, το οποίο βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης και παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα (καθημερινές βλάβες) που έχουν ως συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και μεγάλο κόστος αποκατάστασης.

Συνολικά προβλέπεται η αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της υψηλής ζώνης μήκους 17 χλμ. από τα 30 χλμ. συνολικά της Δ.Κ. Μεσσήνης.


Στο επίκεντρο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η ολοκληρωμένη ανακαίνιση του δικτύου ύδρευσης της υψηλής ζώνης, με την αντικατάσταση των παλαιών και ανεπαρκούς διατομής αγωγών ύδρευσης.

Στόχος είναι η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας νερού προς τους καταναλωτές και η πλήρης κάλυψη της υδροδότησης του εντός του σχεδίου πόλης οικισμού, καθώς και η μείωση της απώλειας νερού λόγω των συχνών βλαβών στο υπάρχον δίκτυο.

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
previous arrow
next arrow
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design