Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ. Μεσσήνης

Το έργο “Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ.Μεσσήνης”, είναι προυπολογισμού 2.008.064,52 € και χρηματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠ.ΕΣ. Προβλέπει την κατασκευή έργων και διάθεσης των ομβρίων υδάτων, σε υφιστάμενους αποδέκτες.

Το εν λόγω έργο προορίζεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Δ.Κ. Μεσσήνης και της Δ.Ε. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης.

Προβλέπεται να κατασκευασθούν αγωγοι ομβρίων υδάτων, από προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες διαφόρων διαστασεών, υδροφρεατίων και φρεατίων επισκέψεως, εντος της πόλης της Μεσσήνης .


Με την κατασκευή του έργου, θα ανακουφιστεί σημαντικά το σύνολο της περιοχής στο οποίο σήμερα λιμνάζουν ομβρια ύδατα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στα οχήματα, στους πεζούς αλλά και αποφυγή πλημμύρων σε υπόγεια και ισόγεια κτίσματα με αποτέλεσμα την καταστροφή περιουσιών.

Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων για αντιπλημμυρική
προστασία Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων για την αντιπλημμυρική
προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής
και διάθεσης των ομβρίων υδάτων
στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων  υδάτων για την αντιπλημμυρική  προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design