Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης

Το Έργο «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης», είναι συνολικού προυπολογισμού 800.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. Προβλέπεται η κατασκευή τμημάτων του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων, υδατοφρεατίων και φρεατίων επισκέψεως εντός της πόλης της Μεσσήνης, του Δήμου Μεσσήνης.


Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει, την επέκταση του δικτύου των ομβρίων υδάτων, την κατασκευή υδατοφρεατίων και φρεατίων επισκέψεως, για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζονται σήμερα.


Με την κατασκευή του έργου, θα ανακουφιστεί σημαντικά το σύνολο της περιοχής στο οποίο σήμερα λιμνάζουν όμβρια ύδατα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στα οχήματα, τους πεζούς αλλά και θα αποφευχθούν πλημμύρες σε υπόγεια και ισόγεια κτίσματα, με αποτέλεσμα την καταστροφή περιουσιών

Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων για αντιπλημμυρική
προστασία Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων για την αντιπλημμυρική
προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής
και διάθεσης των ομβρίων υδάτων
στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων  υδάτων για την αντιπλημμυρική  προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design