Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης

Το έργο «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης», είναι συνολικού προυπολογισμού 1.310.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. Προβλέπεται η κατασκευή τμημάτων του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων, υδροφρεατίων και καναλιών ορθογωνικής διατομής, με χυτοσιδηρά σχάρα καθετα στον αξονα του δρόμου, σε όλο του το πλάτος ή σε τμήμα αυτού σε διάφορες κοινότητές του Δήμου Μεσσήνης.


Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει, την επέκταση υπαρχοντός, ή κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων υδάτων, την κατασκευή υδροφρεατίων και καναλιών για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζονται σήμερα.


Με την κατασκευή του έργου, θα εκλείψουν σημαντικά σε κάθε κοινότητα τα προβλήματα από τα λιμνάζοντα ομβρια ύδατα, που προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα οχήματα, στους πεζούς αλλά και αποφυγή πλημμύρων σε υπόγεια και ισόγεια κτίσματα με αποτέλεσμα την καταστροφή περιουσιών.

Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων για αντιπλημμυρική
προστασία Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων για την αντιπλημμυρική
προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής
και διάθεσης των ομβρίων υδάτων
στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων  υδάτων για την αντιπλημμυρική  προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design