Επισκευή Αγωγού Ύδρευσης

Αντικείμενο του έργου ήταν:


H κατασκευή νέου αντλιοστασίου στην περιοχή των πηγών Αγίου Παύλου σε συνδυασμό με ανόρυξη νέας γεώτρησης στην εν λόγω περιοχή και την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μήκους 1429μ., ο οποίος θα οδηγεί το νερό της γεώτρησης σε κεντρική δεξαμενή κεφαλής.


Η κατασκευή δεξαμενής κεφαλής στο λόφο Μάνεσι, χωρητικότητας 600μ3, η οποία θα τροφοδοτεί το υπό κατασκευή εξωτερικό δίκτυο.


Η κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγών, συνολικού μήκους 44.057χλμ., προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης, και των Τοπικών Κοινοτήτων Πολυλόφου, Μυρτοποταμιάς, Λευκοχώρας, Αβραμιού, Δρακονερίου, Ανάληψης, Καρτερολίου, Μοσχοχωρίου, Πιπερίτσας, Τριόδου, Σπιταλίου, Πιλαλίστρας, Λυκοτράφου του νέου Δήμου Μεσσήνης. Στην υλοποίηση και εκτέλεση του παραπάνω έργου λήφθηκε υπόψη και η κάλυψη των αναγκών της παραλιακής ζώνης Μεσσήνης – Ανάληψης


Τονίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ολόκληρου του έργου ανήλθε στο ποσό των 7.067.000,00 € και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ & Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΕΣΠΑ 2007 -2013

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
previous arrow
next arrow
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design