Βιόκα Αβραμίου Λευκοχώρας

Ολοκλήρωση του έργου ‘’Συλλογη, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων στα Τ.Δ. Αβραμιού – Λευκοχώρας (Τμήμα 2)’’ συνολικού προυπολογισμού 2.607.000,00 € . Το έργο χρηματοδοτηθηκε από το ΔΕΠΙΝ 2007-2013 .
α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προτεινόμενα Εργα Αποχέτευσης
Οικισμός Λευκοχώρας
Η συλλογή των λυμάτων θα γίνεται με δίκτυο αγωγών βαρύτητας και φρεατίων επίσκεψης – συντήρησης. O κύριος αγωγός του οικισμού αποτελείται από σωλήνες PVC Φ200 και έχει συνολικά μήκος 1350 m περίπου και 44 φρεάτια επίσκεψης. Το δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο αγωγών βαρύτητας αποτελείται επίσης από αγωγούς PVC Φ200 συνολικού μήκους 1200 m και 46 επιπλέον φρεατίων επίσκεψης.
Το σύνολο των λυμάτων του οικισμού μεταφέρονται με αγωγό βαρύτητας PVC Φ200 μέχρι ενός σημείου που απέχει 370 m από τη θέση επεξεργασίας. Από το σημείο αυτό τα λύματα αντλούνται προς την εγκατάσταση με ωθητικό αγωγό. Το μήκος του αγωγού βαρύτητας από τον οικισμό μέχρι το σημείο άντλησης είναι 400 m περίπου.
Οικισμός Αβραμιού
Λόγω του ανάγλυφου δεν είναι δυνατή η συλλογή των λυμάτων απλά και μόνο με βαρύτητα. Έτσι πέρα από το δίκτυο βαρύτητας θα απαιτηθούν και δύο αντλιοστάσια προώθησης των λυμάτων. Το εσωτερικό δίκτυο βαρύτητας του οικισμού αποτελείται από αγωγούς PVC Φ200 συνολικού μήκους 2000 m και 83 φρεάτια επίσκεψης.
Δυο ωθητικοί αγωγοί μεταφέρουν τα λύματα από τα χαμηλότερα προς υψηλότερα σημεία του δικτύου. Το συνολικό μήκος των ωθητικών αγωγών είναι 750 m που κατασκευάζονται από σωλήνα PVC Φ90 10 atm. Το μανομετρικό άντλησης εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 15-20m.
H μεταφορά των λυμάτων από τον οικισμό μέχρι την ΕΕΛ γίνεται κατ’ αρχήν με αγωγό βαρύτητας και εν συνεχεία με ωθητικό αγωγό. Ο αγωγός βαρύτητας έχει μήκος 670 m και κατασκευάζεται από σωλήνα PVC Φ200. Στον αγωγό τοποθετούνται 17 φρεάτια επίσκεψης. Τα λύματα συλλέγονται σε αντλιοστάσιο και με ωθητικό αγωγό οδηγούνται στο φρεάτιο εσχάρωσης της ΕΕΛ. Ο ωθητικός αγωγός έχει μήκος 750 m και κατασκευάζεται από σωλήνα PVC Φ110 10 atm. Το μανομετρικό άντλησης εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 6-12 m.
Για τις ανάγκες σχεδιασμού των εγκαταστάσεων λαμβάνεται ως μελλοντικός θερινός πληθυσμός (20ετίας) τα 1000 άτομα.

Περιγραφή ΕΕΛ
Η προταθείσα εγκατάσταση αποτελείται από τα εξής τμήματα:
1 • Εσχάρωση (Μηχανική – αυτοκαθαριζόμενη)
2 • Πρωτοβάθμια καθίζηση
3 • Συλλογή και αποθήκευση λάσπης
• Α΄ στάδιο κλινών υδρόβιων φυτών κατακόρυφης ροής
1 • Β΄ στάδιο κλινών υδρόβιων φυτών κατακόρυφης ροής
2 • Ωρίμανση
3 • Aπολύμανση

Τα λύματα από τους οικισμούς Αβραμίου και Λευκοχώρα φτάνουν με άντληση μέχρι το φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. Πρόκειται για διπλό φρεάτιο με δυνατότητα επικοινωνίας των μερών του. Αυτό γίνεται για να διανεμηθεί η παροχή σε δυο σχάρες. Τοποθετούνται δυο κυλινδρικές σχάρες περιστρεφόμενου τύμπανου λεπτής σχισμής για την παραλαβή των αιχμών. Οι σχάρες λειτουργούν με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και τα στερεά εσχαρίσματα καταλήγουν σε διάτρητο κάδο όπου γίνεται η αρχική αφυδάτωσή τους. Κατόπιν αδειάζονται σε επίπεδη επιφάνεια για την περαιτέρω αφυδάτωση και τέλος ωθούνται και αποθηκεύονται σε κάδο απορριμμάτων.
Ανάμεσα από τα δυο φρεάτια εισόδου προβλέπεται τρίτο όπου προσαρμόζεται η αρχή του αγωγού γενικής παράκαμψης της εγκατάστασης. Ο αγωγός αυτός λειτουργεί σε περιπτώσεις πλημμύρας αλλά και σε περιπτώσεις συντήρησης των σχαρών ή της δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης.
Στο επόμενο στάδιο τα λύματα περνούν σε δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης. Η δεξαμενή είναι χωρισμένη στα δυο για ευχέρεια λειτουργίας και συντήρησης. Είναι επίσης διαχωρισμένη σε δυο τμήματα κατά μήκος για την καλύτερη διαύγαση των υγρών και την καλύτερη απόδοση στη συλλογή της πρωτοβάθμιας λάσπης. Η πρωτοβάθμια λάσπη καθιζάνει και απομακρύνεται περιοδικά από τον πυθμένα της δεξαμενής με άντληση. Αποθηκεύεται σε ξεχωριστή δεξαμενή για αρκετούς μήνες μέχρι την πλήρη σταθεροποίησή της.
Τα προκαθιζημένα λύματα οδηγούνται για δευτεροβάθμιο καθαρισμό σε κλίνες φυτεμένες με υδρόβια φυτά συγκεκριμένα το Phragmites Australis. Στις κλίνες απομακρύνεται το διαλελυμένο οργανικό φορτίο των λυμάτων όπως και επίσης γίνεται μετατροπή της αμμωνίας (νιτροποίηση). Προτείνονται δυο στάδια επεξεργασίας με κλίνες (παρτέρια) κατακόρυφης ροής.
Ακολουθεί στάδιο ωρίμανσης και περαιτέρω αφαίρεσης του αζώτου. Αυτό γίνεται σε ανοικτή αβαθή δεξαμενή χωρίς ανάδευση. Τέλος τα καθαρά νερά εκροής απολυμαίνονται με υπεριώδη ακτινοβολία. Η εκροή οδηγείται με βαρύτητα στο Τυφλό ρέμα που περνά κοντά από το χώρο επεξεργασίας.
Η σταθεροποιημένη λάσπη από τις δεξαμενές αποθήκευσης οδηγείται με άντληση στη γραμμή των προκαθιζημένων λυμάτων, συγκεκριμένα στο φρεάτιο σιφωνισμού. Από εκεί
οδηγείται στις κλίνες του Α’ σταδίου επεξεργασίας με βάση διαφορετικό πρόγραμμα επεξεργασίας από εκείνο των προκαθιζημένων λυμάτων. Τα στραγγίσματα επιστρέφουν με άντληση πίσω στην έξοδο της δεξαμενής καθίζησης για επανεπεξεργασία. Η λάσπη παραμένει στις κλίνες για αρκετά χρόνια. Τα στερεά της μετατρέπονται σε χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό (compost).

Αποχέτευση Μεσσήνης
Αποχέτευση Μεσσήνης
Αποχέτευση Αιπείας
Αποχέτευση Αιπείας
Αποχέτευση Πεταλιδίου
Αποχέτευση Πεταλιδίου
Βιόκα Αβραμίου Λευκοχώρας
Βιο.κα Αβραμίου Λευκοχώρας
previous arrow
next arrow
 Αποχέτευση Μεσσήνης
Αποχέτευση Αιπείας
Αποχέτευση Πεταλιδίου
Βιόκα Αβραμίου Λευκοχώρας
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design