Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»

Το έργο «Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι». συνολικού προϋπολογισμού 2.307.000,00€ και πηγή χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. και της Δ.Κ Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η υλοποίηση δύο υποέργων , ως κάτωθι:

Το Έργο» χωρίζεται σε 2 υποέργα

ΥΠΟΕΡΓΟ Α
Με το παρόν υποέργο με τιτλο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Λογγά και Αδριανής Δ.Ε. Αίπειας» προβλέπεται:

  1. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Λογγάς, μήκους 8.822,00 μέτρων
  2. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αδριανής, μήκους 2.558,00 μέτρων
  3. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Κλεισούρας της Τ.Κ. Αδριανής, μήκους 1.388,00 μέτρων Συνολικά δηλαδή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού δικτύου μήκους 8.822,00+2.558,00+1.388,00 =12.768,00μ

ΥΠΟΕΡΓΟ Β
Με το παρόν έργο με «Ανακαίνιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. & Δ.Ε.Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης » προβλέπεται:

  1. H αντικατάσταση 1.490μ. δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Κορομηλιάς
  2. H αντικατάσταση 2.625μ. δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Μαυροματίου
  3. Η αντικατάσταση 2.347μ. δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Καρποφόρας
  4. Η αντικατάσταση 1.658μ. δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Νέας Κορώνης
  5. Η αντικατάσταση 73 δικλείδων χειρισμού στη Μεσσήνη Συνολικά δηλαδή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού δικτύου μήκους 1.490+2.625+2.347+1.658 =8.120,00μ

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
previous arrow
next arrow
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design