“Αρχή πάντων ύδωρ”Θαλής

01

Έργα ύδρευσης

Η ΔΕΥΑΜ με τα έργα που πραγματοποιεί στοχεύει: 

  • στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού
  • στη μόνιμη και μακροπρόθεσμη υδροδότηση, με 24ωρη παροχή νερού και την κατάργηση των αναχρονιστικών ιδιωτικών δεξαμενών 
  • στον περιορισμό των διαρροών και της απώλειας νερού
  • στον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου
  • στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης


Όλα τα δίκτυα ύδρευσης, είτε πρόκειται για αντικαταστάσεις παλιών δικτύων, είτε για νέα δίκτυα, κατασκευάζονται από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (σύγχρονη τεχνολογία), ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, και να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές και η απώλεια υδατικών αποθεμάτων. 

Κυρίαρχο μέλημα της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, είναι η κάλυψη όλων των αναγκών υδροδότησης του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης.

Μέσα από συνεχή εξέλιξη, η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης διαθέτει και την τεχνογνωσία, αλλά και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άριστα, στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος αφορά τον τομέα της ύδρευσης.

Νέες υποδομές, η χρήση τελευταίας τεχνολογίας, η συσσωρευμένη εμπειρία, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η υπευθυνότητα, εγγυώνται υψηλά επίπεδα παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης.

Η ύδρευση τής πόλεως της Μεσσήνης γίνεται με υπόγεια ύδατα, από τις Πηγές του Αγίου Παύλου και τις πηγές του Πηδήματος, τα οποία αντλούνται μέσω γεωτρήσεων – πηγών , οδηγούνται σε κεντρικά αντλιοστάσια, όπου χλωριώνονται, κατόπιν ανυψώνονται στις δεξαμενές που έχουν κατασκευασθεί σε υψηλά σημεία, και από εκεί διά βαρύτητος οδηγούνται στο δίκτυο υδρεύσεως.

Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την ύδρευση της Μεσσήνης κυμαίνεται σήμερα από 3.500 – 5.000 m3/24ωρο. Η αποθήκευση του νερού και η εξισορρόπηση της παροχής κατανάλωσης γίνεται με 3 δεξαμενές χωρητικότητας 3.000m3 . Το εξωτερικό δίκτυο από τις πηγές του Αγίου Παύλου, έχει αντικατασταθεί πρόσφατα και είναι συνολικού μήκους 42 χλμ., ενώ το εξωτερικό δίκτυο από τις πηγές του Πηδήματος είναι υπο κατασκευή.

Το εσωτερικό δίκτυο της Μεσσήνης, είναι υπο αντικατάσταση, συνολικού μήκους 30χλμ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Επίσης είναι ενταγμένα και υπό κατασκευή, μεγάλα έργα όπως: η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου Λογγάς – Ανδριανής, η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, από τις πηγές ‘’Μπάρκα’’ έως την παραλία Βελίκας κ.α

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
previous arrow
next arrow
Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη
Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «Φιλοδήμος Ι»
Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση»
Ανόρυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Μεσσήνης
Επισκευή - στεγανοποίηση δεξαμενής
Επισκευή αγωγού ύδρευσης
Καθαρισμός εξωτερικού χώρου δεξαμενών
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design