Τιμολογιακή Πολιτική

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει στους δημότες, συμψηφίζοντας τον επιχειρησιακό της χαρακτήρα με τις υπηρεσίες της, σε ένα δύστροπο περιβάλλον, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αναθεώρησε τη τιμολογιακή της πολιτική.


Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 66/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μεσσήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης αναπροσαρμόστηκαν ως εξής:

Τιμολογιακή Πολιτική – Τρόποι εξόφλησης λογαριασμών

Η τιμολογιακή πολιτική πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:

Α) Να είναι δίκαιη και κατανοητή απέναντι στους καταναλωτές

Β) Να δημιουργεί τα νόμιμα έσοδα

Γ) Να δημιουργεί κίνητρα για οικονομία στο νερό

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design