Στρατηγική-Εταιρική Ευθύνη-Όραμα

1. ΣΤΟΧΟΙ

1.1. Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στον Πολίτη.

Διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ικανών ποσοτήτων άριστης ποιότητας νερού στους καταναλωτές.

Ενιαία Ορθολογική Διαχείριση των υδατικών πόρων του Νέου Δήμου Μεσσήνης.

Νέα τιμολογιακή πολιτική, σύμφωνα με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αντιπλημμυρική προστασία.

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών της επιχείρησης (δίκτυα, κτίρια, ΕΕΛ) ¾.

Εκσυγχρονισμός του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής της Επιχείρησης.

Επίτευξη αποτελεσματικής διοίκησης.

1.2. Προστασία Περιβάλλοντος

Προστασία Μεσσηνιακού Κόλπου με την κατασκευή αποχετευτικών και ΕΕΛ δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Αίπειας και Πεταλιδίου της ΔΕΥΑΜ.

Αντιμετώπιση των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης.

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των παραγώγων των ΕΕΛ (επεξεργασμένα λύματα και βιοστερεά).

1.3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο όρος «εταιρική κοινωνική ευθύνη» εκφράζει ένα σύνολο δράσεων που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν στο πλαίσιο αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Εντάσσεται στην φιλοσοφία της ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων ιδιαίτερα σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Όπως και άλλες έννοιες έτσι και η εταιρική κοινωνική ευθύνη, προσεγγίζεται από διάφορους ορισμούς, στους οποίους μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορετικούς προσανατολισμούς που κινούνται γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εθελοντικό χαρακτήρα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την ανάπτυξη σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.

Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το κοινωφελές έργο που επιτελεί η ΔΕΥΑΜ για το σχεδιασμό μελλοντικών έργων και δράσεων.

Παροχή ειδικών τιμολογίων χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως ΑΜΕΑ, άπορους και τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και ρύθμιση ευνοϊκών  διακανονισμών για την αποπληρωμή υπέρογκων λογαριασμών.

Δημιουργία υδατικής συνείδησης των καταναλωτών και συμμετοχής αυτών στην προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης της ζήτησης του νερού
Σύνταξη «Χάρτας Δικαιωμάτων – Υποχρεώσεων του Καταναλωτή»

Συμβολή των καταναλωτών μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων στη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜ
Απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία της επιχείρησης, με επαρκή και πλήρη ενημέρωση για τη δράση της.

2. Όραμα

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το μέλλον της ΔΕΥΑΜ με βάση τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης περνά μέσα από την ενδυνάμωση και την μεγέθυνσή της, αλλά και από την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ώστε η ΔΕΥΑΜ να συνεχίζει να ατενίζει το μέλλον με προοπτική.

Η μεγέθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, λόγω Καλλικράτη, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της αρμοδιότητάς της και του αντικειμένου της θα προσφέρει στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. μεγαλύτερη οικονομική ισχύ και επομένως μεγαλύτερες δυνατότητες και ασφαλέστερες προοπτικές.

Συγχρόνως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αίτημα του κοινωνικού συνόλου είναι να παρέχουμε καθαρό και υγιεινό νερό με το μικρότερο δυνατό κόστος, όπου μέσω της αναδιάρθρωσης της ΔΕΥΑΜ θα οδηγηθούμε σε μια διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παρεχομένων υπηρεσιών μας με βασικά στοιχεία να κυριαρχούν, τον σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η σχέση πολίτη – επιχείρησης, αλλά και διοίκησης – εργαζομένων πρέπει να είναι σχέση αμφίδρομη για υλοποίηση των κοινών στόχων.

Έχοντας υπόψη την προσφορά στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και στο νέο καλλικρατικό Δήμο Μεσσήνης στην αειφορία ,στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην άριστη ποιότητα νερού, που προϋποθέτουν υδατική πολιτική βιώσιμη που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της επιχείρησης, όσο και των πολιτών.

Στόχος μας είναι να διαχειριστούμε τη ζήτηση του νερού αντί να προσαρμόζουμε κάθε φορά την προσφορά στη ζήτηση του νερού, πράγμα περιβαλλοντικά αδιέξοδο και οικονομικά ζημιογόνο.

Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε καθημερινά να προβλέψουμε τις ανάγκες των πολιτών μας και να επιλύουμε τα προβλήματα ακολουθώντας τον αέρα της δημιουργίας, της προοπτικής και του μέλλοντος.

Επιλέγουμε να διαχειριστούμε το σύστημα χωρίς φόβο ,αλλά με όραμα και μέθοδο.

Τέλος, πρέπει να είναι κατανοητό από όλους ότι, οι αλλαγές δεν πρέπει να φοβίζουν αλλά να γίνουν ευκαιρία για την επίτευξη του μοναδικού στόχου που είναι η αειφορία και η άριστη ποιότητα νερού που προϋποθέτουν υδατική πολιτική βιώσιμη που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της επιχείρησης, όσο και των πολιτών.

Προς την κατεύθυνση των όσων αναλύθηκαν ζητούμε την βοήθεια όλων για την διαφύλαξη του νερού, την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Σαν αντικρίζει κανείς τη Γη απ’ το διάστημα, φαίνεται σαν ένας πλανήτης γαλάζιος και λευκός, που έχει τα χρώματα του ωκεανού και του σύννεφου, τα χρώματα του νερού .

Τα σύννεφα θυμώνουν,ταξιδεύουν ή αποσύρονται σιωπηρά, αιθέρια , φορτωμένα τις μελλοντικές βροχές που θα ξεσπάσουν πάνω σε σπασμένους καθρέφτες.

Βρίσκονται σε συγχορδία με την τεράστια αναπνοή των ωκεανών και των λιμνών, με τους σιγανούς τριγμούς των πάγων, με τον ανασασμό των περιπλανώμενων παγόβουνων, με την ψυχρή αδιαφορία των κρυστάλλινων νερών που κυλούν στις φλέβες και στα σπήλαια της ανορυγμένης Γής, με την ορμή των πηγών που αναπηδούν απ’ την πέτρα για να χορτάσουν φώς, με την ταραχή των χειμάρρων που τρυπούν τους γρανίτες, με τους καταρράκτες που αντηχούν σαν τύμπανα, με τα αργόσυρτα ποτάμια που παρασέρνουν αχτίδες – λαμπερά τοπάζια, με την ακάθεκτη άνοδο του χυμού προς τα φυτικά ψηλώματα και με τα δισεκατομμύρια χτυποκάρδια.

Το νερό είναι η συμπαντική πρώτη ύλη που σχηματίζει και ζωντανεύει καθετί γήινο, άπιαστο, διφορούμενο, πανταχού παρόν, απαραίτητο και μόνιμο, με πρωτεϊκές μορφές, ακολουθεί – από την προαιώνια νύχτα του χρόνου, έναν αναλλοίωτο κύκλο, που ξετυλίγει τη διαφάνεια και τη μεταλλαγή του, τη μεταμόρφωση και τη λεπτότητα του.

Στον ατέλειωτο χώρο του, όρθωσε και σάρωσε αυτοκρατορίες, γέννησε μέδουσες και ύψωσε πελώρια δένδρα.

Οι άνθρωποι και όλα τα έμβια όντα, είναι τέκνα του νερού.

Κι εκείνο είναι το πολυτιμότερο αγαθό τους και κληρονομιά όλων τους.

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design