Προμήθεια χλωρίου έτους 2020

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης αποφασίζει την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη από ΕΔΩ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design