Μήνυμα Προέδρου

Μετά από 20 χρόνια λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. τόσο η Διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, έχουμε την αίσθηση ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό υλοποιώντας μια πολύ σημαντική απόφαση του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης με την ίδρυση και λειτουργία μιας τόσο σημαντικής Δημοτικής Επιχείρησης.

Η οργάνωση της πραγματοποιήθηκε σε πολύ σύντομο χρόνο με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε πολλά προβλήματα μικρά ή μεγάλα τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση. Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία το πρόβλημα της επάρκειας και της ποιότητας νερού και κατορθώσαμε να το βελτιώσουμε αισθητά, καθιερώνοντας συνεχή επεξεργασία του νερού ,συστηματικό ποιοτικό έλεγχο και χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές υδροδότησης για να εξασφαλιστεί σε κάθε σπίτι υγιεινό πόσιμο νερό.

Αντικαταστήσαμε τα δίκτυα αμιάντου των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. , προβήκαμε σε ανόρυξη νέων γεωτρήσεων (T.K.Λογγάς,Τ.Κ Διοδιών,Τ.Κ.Πολυλόφου κ.α ) και δρομολογήσαμε και υλοποιούμε μεγάλα έργα αξιοποίησης των πηγών του “ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ “ και των πηγών ‘’ΜΠΑΡΚΑ’’, το οποίο έλυσε σοβαρά προβλήματα υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου Μεσσήνης.

Το ποσοστό σύνδεσης στην αποχέτευση για την Δ.Κ Μεσσήνης και Τ.Κ.Μαυροματίου της Δ.Ε Μεσσήνης ξεπερνά το 95%, ενώ κατασκευάσαμε και λοιτουργούμε ΒΙΟΚΑ στις Τ.Κ. Αβραμιού & Λευκοχώρας της Δ.Ε Μεσσήνης με το σύστημα επεξεργασίας των τεχνητών υγροτόπων Παράλληλα προωθούνται ενέργειας για την κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στη Δ.Ε. Πεταλιδίου και Δ.Ε Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης.

Οι στόχοι μας είναι:

  • Η προστασία του περιβάλλοντος
  • Η ποιότητα στην ύδρευση και η επάρκεια σε ορίζοντα 30ετίας
  • Η ανάπτυξη των δικτύων ύδρευσης και κυρίως της αποχέτευσης
  • Η καλύτερη παροχή υπηρεσιών.
  • Ο περιορισμός τόσο του χρόνου εξυπηρέτησης των δημοτών όσο και του χρόνου αντιμετώπισης των βλαβών.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί με αυτεπιστασία έργα, εξασφαλίζοντας οικονομικά οφέλη με ποιοτικό αποτέλεσμα.Η επόμενη 5ετία είναι καθοριστική αφού αναμένεται να υλοποιηθούν έργα τα οποία θα ξεπεράσουν τα 20 εκ € αξιοποιώντας διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το έργο που σήμερα κατά το πλείστον έχει εκτελεστεί αλλά και εκτελείται ανήκει στους πολίτες του Διευρυμένου Δήμου Μεσσήνης ,ανήκει σε όλους εμάς ,σε εμάς και στα παιδιά μας. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας και προσβλέπουμε στη δική σας συνεργασία ,αλλά και στην κατανόηση για τυχόν παραλείψεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος

ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design