1950

Η ύδρευση της πόλης ξεκίνησε το 1956, ενώ η κατασκευή της διπλής παλιάς δεξαμενής (υπόγειας – υδατόπυργου), ολοκληρώθηκε το 1962 .

Τα έργα στη πόλη της Μεσσήνης, συνεχίστηκαν τμηματικά σε διάφορες εποχές, χωρίς την ύπαρξη συνολικής μελέτης, ή την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος έργων, αλλά σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της πόλης.

Οι διάμετροι των σωλήνων των δικτύων, ήταν αρκετά μικρές, της τάξης των 100 ή 125 χλστ. για τους κεντρικούς αγωγούς τους.

Τα τμήματα των δικτύων ήταν κατασκευασμένα από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες.

Η λειτουργία της ύδρευσης λόγω των συνθηκών κατασκευής και της σημερινής κατάστασης των αγωγών, παρουσιάζει πολλά και σοβαρά προβλήματα και συγκεκριμένα :
α. Οι απώλειες νερού στα δίκτυα είναι υπερβολικά ψηλές αφού φτάνουν πάνω από το 100% της πραγματικής κατανάλωσης.
β. Καθημερινά συμβαίνουν βλάβες στα δίκτυα και επίσης εισέρχονται στους αγωγούς ξένα σώματα (χώματα κλπ).
γ. Η πίεση του νερού στα δίκτυα, είναι αρκετά χαμηλότερη απ’την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία της ύδρευσης.

Έχουν διανοιχτεί 3 γεωτρήσεις στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης και έχουν εξοπλιστεί με αντλητικά συγκροτήματα, που τοποθετήθηκαν εντός μικρών κτιρίων.

 

       

 

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design