2020

 

Σε κάθε περίπτωση η επέκταση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. :

  • Θα έχει ως αποτέλεσμα, τη μεγέθυνσή της από 7.222 υδρόμετρα σε 24.000 υδρόμετρα περίπου
  • Θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακος βελτιώνοντας τους βασικούς δείκτες λειτουργίας της.
  • Θα ενδυναμώσει την οικονομική ισχύ της, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της, με ταυτόχρονη αύξηση των επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα.
  • Θα ενισχύσει την εξειδίκευση των προσφερόμενων υπηρεσιών, με καλύτερη αποτελεσματικότητα.
  • Θα πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, για την υλοποίηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών (Ε.Κ.,2000/60.κ.α )
  • Θα παράσχει νέες υπηρεσίες και προϊόντα στους Δημότες

 

       

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design