2000

Η επιχείρηση σταδιακά και με προσεκτικά βήματα, άρχισε να προγραμματίζει, οργανώνει, διευθύνει και ελέγχει, τον απαιτητικό τομέα της ύδρευσης – αποχέτευσης.

Ιεραρχήσαμε τις ανάγκες που δημιουργηθήκαν στον Καποδιστριακό πλέον Δήμο Μεσσήνης.

Η επιχείρηση πλέον διαχειρίζεται 7.222 υδρόμετρα ύδρευσης, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται 9.889 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή ΕΣΥΕ 2011. Η επιχείρηση αμέσως αναλαμβάνει δράση, ενδεικτικά :

  • Κατασκευάζει νέα δεξαμενή στη πόλη της Μεσσήνης, προϋπολογισμού 345.000,00€ (ΕΠΤΑ) , για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αποθηκευτικού χώρου της πόλης
  • Αντικαθιστά εξ’ ολοκλήρου τα δίκτυα αμιάντου των 13 Δημοτικών Διαμερισμάτων του Καποδιστριακού Δήμου
  • Προωθεί τη μελέτης αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Συνδέσμου “ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ “
  • Τοποθετεί εγκατάσταση αυτόματης χλωρίωσης στη κεντρική δεξαμενή με ανιχνευτή υπολειμματικού χλωρίου
  • Αντικαθιστά χαλασμένα υδρόμετρα
  • Εγκαθιστά μηχανισμό για την πλήρη μηχανογράφηση της υπηρεσίας

       

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design