1990

Α) ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Στις αρχές τις δεκαετίας του 1990, ξεκίνησε η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Μεσσήνης. Το έργο προέβλεπε δύο ζώνες υδροδότησης και ένα νέο υδατόπυργο. Στην κεφαλή του κάθε δικτύου είχε κατασκευαστεί δεξαμενή – υδατόπυργος. Η υψηλή ζώνη τροφοδοτείτο από το νέο υδατόπυργο 300 m3 και το συνολικό μήκος του δικτύου, ανερχόταν σε 19.965μ από αγωγούς P.V.C. διαμέτρου από Φ 90 – Φ 250. Η χαμηλή ζώνη, τροφοδοτείτο από το παλιό υδατόπυργο χωρητικότητας 300 m3και το συνολικό μήκος του δικτύου ανερχόταν σε 9.885μ από αγωγούς P.V.C. διαμέτρου από Φ 90 – Φ 225.

Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, από τις πηγές του πηδήματος και συγκεκριμένα από την διασταύρωση Ασπροχώματος, μέσω της Εθνικής οδού, μέχρι το παλιό υδατόπυργο της Μεσσήνης. Η ύδρευση της πόλης πλέον προέρχεται από δύο πηγές. Από τον υδροφόρο ορίζοντα της πόλης, με άντληση μέσα από 4 γεωτρήσεις και από τις πηγές του πηδήματος μέσω αγωγού από αμίαντο διαμέτρου Φ 300 συνολικού μήκους 11.9 χμ. περίπου.

 

Β) ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τη δεκαετία του 1990 ολοκληρώνονται, (ξεκίνησε το 1985) και τίθονται σε λειτουργία τα παρακάτω:

α) Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στον Β.Κ Μήκος: 5.400μ (5000 μ. φυσική ροή – 400μ.μ. καταθλιπτικός)

β) Αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων στα Α όριο της πόλης και σύνδεση με
το ΒΙΟΚΑ Καλαμάτας

γ) Δευτερεύον – εσωτερικό δίκτυο πόλης: συνολικό μήκος : 50.000μ. αγωγών
Φ 200, -250 Φ 400 – 500

 

Γ) ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

Η αποχέτευση των ομβρίων για το Δήμο Μεσσήνης, ανέκαθεν αποτελούσε, και σ’ ένα βαθμό ακόμη και σήμερα, σοβαρότατο πρόβλημα. Η ένταση του προβλήματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ανάγλυφο του εδάφους και ειδικότερα στις σχετικά ομοιογενείς κλίσεις από Δυτικά προς Ανατολάς, με αποτέλεσμα σε περιόδους αυξημένων βροχοπτώσεων , να πλημμυρίζουν οι ανατολικές περιοχές της πόλης.
Το εσωτερικό δίκτυο ομβρίων της πόλης, που κατά διαστήματα στο παρελθόν κατασκευάστηκε, είναι αφ’ενός μεν μικρής παροχετευτικής ικανότητας, αφ’ετέρου δε σε μεγάλο βαθμό αποτελεί αποδέκτη αστικών λυμάτων.

Ταυτόχρονα στα τέλη του ’80 αρχές ’90,για την προστασία της πόλης από τις πλημμύρες, στα όριά του Γ.Π.Σ. κατασκευάστηκαν σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού μήκους περίπου 5km με σημαντικότερο το έργο του ‘’ρύακα’’.
Η ολοκλήρωση των έργων με κυριότερα την επέκταση του ‘’ρύακα’’ για την κάλυψη της περιοχής της επέκτασης του σχεδίου πόλης, (εργατικές πολυκατοικίες) και του αγωγού ομβρίων, έχει αρχίσει να υλοποιείται.

 

 

            

 

 

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design