01

Θεσμικό Πλαίσιο

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, συστάθηκε στα πλαίσια του Ν.1069/80 και είναι Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα, που λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Δ.Κ.Κ. η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης είναι δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού.
Η ίδρυση και η λειτουργία της, είναι ο κυριότερος λόγος που ολοκληρώθηκαν πολλά έργα ύδρευσης – αποχέτευσης και λειτουργούν με τρόπο ικανοποιητικό, ισοδύναμο με αυτό στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

02

Ταυτότητα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσσήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσσήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)  συστήθηκε με το υπ’ αριθμ. 44/10-3-1998 Φ.Ε.Κ. τεύχος πρώτο και περιοχή αρμοδιότητας της πόλη της Μεσσήνης. Με το υπ΄ αριθμ. 1187/27-9-2000 Φ.Ε.Κ. τεύχος δεύτερο επανακαθορίστηκε η περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. στο Καποδιστριακό Δήμο Μεσσήνης. Με την υπ’ αριθμ. 12990/571 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 460/26-3-2015 Φ.Ε.Κ. τεύχος δεύτερο επανακαθορίστηκε η περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. στον Καλλικρατικό Δήμο Μεσσήνης.

 • Σήμερα η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. διαχειρίζεται 23.671 υδρόμετρα ύδρευσης μέσω των οποίων εξυπηρετούνται 33.086 κάτοικοι σε 112 Τοπικές Κοινότητες – οικισμοί και στη πόλη της Μεσσήνης .Είναι μια επιχείρηση με μικρό αριθμό εργαζομένων, ( 12 άτομα τακτικό προσωπικό και 7 άτομα με έκτακτες συμβάσεις). Η επιχείρηση χωρίς να διαθέτει δικής της Τ.Υ. (χρησιμοποιεί την Τ.Υ. του Δήμου) έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς της Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

 • Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης παρέχει, αποκλειστικά, υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης .Η επιχείρηση λειτουργεί με τις όποιες ιδιαιτερότητες και προβλήματα σε 24ώρη βάση, προσπαθώντας να ανταποκριθεί σε ένα τεράστιο και διάσπαρτο δίκτυο ύδρευσης , λόγω και της ιδιομορφίας του Δήμου

 • Έκταση 566.014 στρεμμάτων) με 114 κοινότητες και οικισμούς.

 • To δίκτυο ύδρευσης είναι περίπου 720.824 μέτρα περίπου

 • Συνολικά 90 πηγές υδροληψίας από 40 γεωτρήσεις και 50 πηγές.

 • Οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού ανέρχονται σε 95 ενώ τα αντλιοστάσια σε 45.

 • Η πόλη της μεσσήνης και η Τ.Κ. Μαυροματίου, είναι συνδεδεμένες με το ΒΙΟΚΑ της Καλαμάτας.

 • Λειτουργεί ΒΙΟΚΑ με τεχνητούς υγροτόπους για τις Τ.Κ Λευκοχώρας και Αβραμιού.

03

Διοικητικό Συμβούλιο

04

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας – ΔΕΥΑΜ

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης Μεσσήνης ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της, τον αριθμό των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού κατά υπηρεσία, την τοποθέτηση στις θέσεις σύμφωνα με τις ειδικότητες και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης, τις αποδοχές, την πειθαρχική ευθύνη και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τα δικαιώματα του απασχολούμενου προσωπικού και τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης προς το προσωπικό που από την πρόσληψη του αποδέχεται τον Ο.Ε.Υ. ως εργασιακή σχέση.

 

ΟΕΥ-ΔΕΥΑΜ-ΦΕΚ-2939-31.12.15

05

Εργαζόμενοι

Η επιχείρηση σήμερα απασχολεί ως τακτικό προσωπικό 17 εργαζομένους αορίστου χρόνου,εκ των οποίων οι 8 είναι διοικητικοί-οικονομικοί και οι υπόλοιποι είναι εργατοτεχνίτες.

Η διάρθρωση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. βασίζεται σε 2 κεντρικές υπηρεσίες, τη Διοικητική/Οικονομική και την Τεχνική Υπηρεσία.

Το στελεχιακό δυναμικό της επιχείρησης απαρτίζεται από τους ακόλουθους :

 1. Γενικός Διευθυντής : Λεμπέσης Δημήτριος (ΠΕ – Οικονομικού)
 2. Διευθύντρια Δ/Ο Υπηρεσίας : Κούτη Βασιλική (ΠΕ – Οργάνωση και Διοίκηση)
 3. Ξυνός Δημήτριος (ΠΕ Διοικητικό – Οικονομικό )
 4. Αναστασόπουλος Δημήτριος (ΤΕ Διοικητικό – Οικονομικό )
 5. Βαβαρούτσου Βασιλική (ΔΕ Διοικητικό – Οικονομικό)
 6. Κοντοδήμος Μάριος (ΔΕ Διοικητικό – Οικονομικό)
 7. Κορδονούρη Μαρία (ΔΕ Διοικητικό – Οικονομικό )
 8. Βλαχάχη Νάνσυ (ΔΕ Διοικητικό – Οικονομικό )

Οι Τεχνίτες –Υδραυλικοί και το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είναι οι :

 1. Αθανασακόπουλος Κων/νος
 2. Βασιλόπουλος Δημήτριος
 3. Ζουρνατζής Χαράλαμπος
 4. Κόκκαλης Αντώνιος
 5. Κουτσοπέτρος Βασίλειος
 6. Μαρκάκης Ιωάννης
 7. Μπολέτης Παναγιώτης
 8. Πετρόπουλος Νικόλαος
 9. Πουλάκος Παναγιώτης

Η Επιχείρηση απασχολεί επιπλέον 5 άτομα, ώς έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε σπουδαστές τεχνικής, τεχνολογικής, διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης να υλοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design