Διάβασε τον Μετρητή σου

Η επιχείρηση έχει 24.000 υδρομετρητές.

Η πλειονότητα των υδρομέτρων είναι ταχυμετρικά υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με μηχανισμό ενδείξεων.

Οι μετρητές στην πλειοψηφία τους, είναι ονομαστικής διαμέτρου 1/2 και έχουν μήκος από σπείρωμα σε σπείρωμα (χωρίς τα ρακόρ σύνδεσης) 165mm με ονομαστική παροχή Q3 = 2,5 m3/h σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/ΕΕ.

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design