“Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί μήτε μάτην”Αριστοτέλης

01

Αντιπλημμυρικά έργα

Η αποχέτευση των ομβρίων για το Δήμο Μεσσήνης, ανέκαθεν αποτελούσε, και ώς ένα βαθμό ακόμη και σήμερα, σοβαρότατο πρόβλημα. Η ένταση του προβλήματος, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ανάγλυφο του εδάφους και ειδικότερα στις σχετικά ομοιογενείς κλίσεις από Δυτικά προς Ανατολάς με αποτέλεσμα σε περιόδους αυξημένων βροχοπτώσεων , να πλημμυρίζουν οι ανατολικές περιοχές της πόλης.


Το εσωτερικό δίκτυο ομβρίων της πόλης, που κατασκευάστηκε κατά διαστήματα στο παρελθόν, είναι μικρής παροχετευτικής ικανότητας.


Ταυτόχρονα στα τέλη του 1980 με αρχές 1990, για την προστασία της πόλης από τις πλημμύρες, στα όριά του Γ.Π.Σ. κατασκευάστηκαν σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού μήκους περίπου 10km με σημαντικότερο το έργο του “ρύακα”.
Η ολοκλήρωση των έργων με κυριότερα την επέκταση του “ρύακα”, για την κάλυψη της περιοχής της επέκτασης του σχεδίου πόλης, (εργατικές πολυκατοικίες) και του αγωγού ομβρίων ,έχει αρχίσει να υλοποιείται

Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων για αντιπλημμυρική
προστασία Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων για την αντιπλημμυρική
προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής
και διάθεσης των ομβρίων υδάτων
στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης
Κατασκευή δικτύου ομβρίων  υδάτων για την αντιπλημμυρική  προστασία της Δ.Κ.Μεσσήνης
Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δ.Κ.Μεσσήνης
Shadow

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design