Παρεμβάσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας στα αντλιοστάσια ύδρευσης & αποχέτευσης του Δήμου Μεσσήνης

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης, υπέβαλε σήμερα 4/3/2021 αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» στην πρόσκληση ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Αναπτυξιακού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 4.774.861,80 €

Παρεμβάσεις-βελτίωσης-της-διαχείρισης-ενέργειας-στα-αντλιοστάσια-ύδρευσης-αποχέτευσης-του-Δήμου-Μεσσήνης

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου από εδώ:

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design