Με επιτυχία στέφθηκε η ανόρυξη γεώτρησης στη Τ.Κ. Μαγγανιακού.

Με επιτυχία στέφθηκε η ανόρυξη γεώτρησης στη Τ.Κ. Μαγγανιακού. Η εν λόγω γεώτρηση θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών των Τ.Κ. Μαγγανιακού, Καλογερόραχης, Ανδρούσας και Ελληνοεκκλησιάς κατά τους θερινούς μήνες, όπου εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα.

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design