Το πολυτιμότερο αγαθό είναι στα χέρια μας

01

Έργα

Η μελέτη, κατασκευή, επισκευή, επέκταση,συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, των αντλιοστασίων αποχέτευσης καθώς επίσης και όλων των μονάδων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και αποβλήτων ολόκληρου του Δήμου Μεσσήνης.

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design