Διαγωνισμοί

28 Μαΐου 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια χλωρίου – 2021

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης

23 Μαρτίου 2021

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλαβών έτους 2021

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης

5 Μαρτίου 2021

Παρεμβάσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας στα αντλιοστάσια ύδρευσης & αποχέτευσης του Δήμου Μεσσήνης

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης

19 Φεβρουαρίου 2021

Προμήθεια Μελανιών Eκτυπωτών – Φωτοτυπικού χαρτιού 2021

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης

12 Φεβρουαρίου 2021

Απ’ ευθείας ανάθεση – Ασφάλιστρα οχημάτων ΔΕΥΑΜ 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης αποφασίζει την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

13 Ιανουαρίου 2021

Ανόρυξη γεωτρήσεων στις ΤΚ Αρχαίας Μεσσήνης και Μαγγανιακού του Δήμου Μεσσήνης

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης

6 Ιουλίου 2020

Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις Τ.Κ. του Δήμου Μεσσήνης

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης

5 Ιουλίου 2020

Προμήθεια χλωρίου έτους 2020

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης αποφασίζει την απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, δια συμπληρώσεως τιμολογίου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

4 Ιουλίου 2020

Προμήθεια υδρομέτρων έτους 2020

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης

© 2020 Deyamessinis.gr. All Rights Reserved.

Web Design